ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES)


За да работи този сайт Tiva.bg, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки (cookies). Повечето уеб-сайтове също използват този метод.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките (HTTP Cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът може да запише на Вашето устройство/браузър, когато посещавате сайта. При следващо посещение на страница на сайта, браузърът изпраща обратно към сървъра информацията в така създадените бисквитки.Бисквитките са важен компонент за коректното функциониране на почти всеки сайт в интернет.За целите на настоящата политика и максимална яснота, понятието обобщава и други сходни технически механизми, освен HTTP Cookies, чрез които Вашият браузър може да позволява да бъде съхранявана информация локално, като например: Web Storage (Local Storage и Session Storage), Indexed Database API (IndexedDB), Web SQL Database, Local shared objects (Flash Cookies), Web beacons.

По какъв начин използваме бисквитките?

Посещаването на този сайт може да създаде бисквитки със следните цели:

-Бисквитки за производителност на сайта;
-Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта;
-Биквитки за географско насочване;

Настройка и изтриване на бисквитките (cookies):

Настройки чрез Вашия браузър.

Може изрично да забранявате или ограничавате бисквитките чрез настройките на Вашия уеб браузър. Всеки съвременен уеб браузър (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari, Opera и т.н.) дава възможности за:
• настройки за приемането на бисквитки – забраняване и разрешаване (както цялостно, така и по сайтове);
• преглеждане на създадените бисквитки;
• изтриване на създадени бисквитки.
Важно е да имате предвид, че деактивирането на функциите за бисквитки в браузъра може да доведе до невъзможност да използвате услугите ни, тъй като без задължителните бисквитки уебсайта ни не може да изпълнява основните си функции.

Повече информация за бисквитките, начина им на работа, както и инструкции за настройки на браузърите, можете да намерите тук:

Wikipedia: https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквитка

AboutCookies: https://www.aboutcookies.org/